Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Gốm Sứ Mỹ Linh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân viên hành chính – lễ tân

Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Gốm Sứ Mỹ Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỐM SỨ MỸ LINH.
  • Chuyên cung ứng sản phẩm gốm sứ trong và ngoài nước.
  • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Gốm Sứ Mỹ Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỐM SỨ MỸ LINH.
  • Chuyên cung ứng sản phẩm gốm sứ trong và ngoài nước.
  • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Gốm Sứ Mỹ Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỐM SỨ MỸ LINH.
  • Chuyên cung ứng sản phẩm gốm sứ trong và ngoài nước.
  • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.