Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs

[Gấp]Trưởng Phòng Quản Khai Thác Tài Sản (Chi Nhánh Đà...

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Ðà Nẵng
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quản tài sản bảo đảm hàng hóa.

[Gấp]Trưởng phòng Quản Khai thác tài sản (Chi nhánh Hồ...

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Dịch vụ quản khai thác tòa nhà:

Phó phòng Xử nợ - Chi nhánh Hồ Chí Minh

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • (i) Phân công cán bộ quản , xử khoản nợ;

Phó Phòng - Thẩm Định Tài Sản - Hà Nội

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Hà Nội
17.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nghiệp vụ thẩm định tài sản.

Phó Phòng - Thẩm Định Tài Sản - Đà Nẵng

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Ðà Nẵng
17.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nghiệp vụ thẩm định tài sản.

Phó Phòng Quản Nghiệp Vụ Xử Nợ Mảng Tín Chấp

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Hà Nội
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Phân công hồ sơ cho chuyên viên xử nợ.

Chuyên viên kinh doanh kho tài sản đảm bảo (khu vực Miền Tru...

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Ðà Nẵng
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • '- Kiến thức về quản tài sản đảm bảo.

Chuyên viên xử nợ tín chấp - Chi nhánh Đà Nẵng

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Ðà Nẵng
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • (v) Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;

Chuyên viên xử nợ tín chấp - Chi nhánh Hồ Chí Minh

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • (v) Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn;

{Gấp ]Trưởng Ban Quản Toà Nhà (Toà Nhà 58C Kim Mã)

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Hà Nội
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Các nhiệm vụ khác được phân công.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.