Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Nhà Thép Tiền Chế Zamil Steel Vn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty Nhà Thép Tiền Chế Zamil Steel Vn
Đồng Nai
 • CÔNG TY NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ZAMIL STEEL VN.
 • Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (ZSV) là liên doanh giữa tập đoàn đầu tư công nghiệp Zamil Industrial…

Nhân viên bảo trì điện

Công Ty Nhà Thép Tiền Chế Zamil Steel Vn
Đồng Nai
 • CÔNG TY NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ZAMIL STEEL VN.
 • Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (ZSV) là liên doanh giữa tập đoàn đầu tư công nghiệp Zamil Industrial…

Công nhân vận hành máy

Công Ty Nhà Thép Tiền Chế Zamil Steel Vn
Đồng Nai
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ZAMIL STEEL VN.
 • Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (ZSV) là liên doanh giữa tập đoàn đầu tư công nghiệp Zamil Industrial…

Thợ hàn

Công ty TNHH NTTC Zamil Việt Nam
Đồng Nai
 • Công ty TNHH Nhà Thép Tiền Chế Zamil Việt Nam (www.zamilsteel.com.vn) thành lập năm 1997, chuyên thiết kế, sản xuất, lắp dựng và cung cấp khung nhà thép tiền…

Lao động phổ thông

Công Ty Nhà Thép Tiền Chế Zamil Steel Vn
Đồng Nai
5.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ZAMIL STEEL VN.
 • Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (ZSV) là liên doanh giữa tập đoàn đầu tư công nghiệp Zamil Industrial…

Thợ hàn co2

Công Ty Nhà Thép Tiền Chế Zamil Steel Vn
Đồng Nai
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ZAMIL STEEL VN.
 • Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (ZSV) là liên doanh giữa tập đoàn đầu tư công nghiệp Zamil Industrial…

Thợ hàn que

Công Ty Nhà Thép Tiền Chế Zamil Steel Vn
Đồng Nai
6.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ZAMIL STEEL VN.
 • Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (ZSV) là liên doanh giữa tập đoàn đầu tư công nghiệp Zamil Industrial…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds