Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Kiến Trúc Và Xây Dựng Nda Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kiến trúc

Công Ty Kiến Trúc Xây Dựng Nda Việt Nam
Hà Nội
  • CÔNG TY KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NDA VIỆT NAM.
  • Triển khai kỹ thuật nội thất, kiến trúc các công trình :
  • Công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công các…

3 kiến trúc sư kinh nghiệm 2 năm

Công Ty Kiến Trúc Xây Dựng Nda Việt Nam
Hà Nội
  • CÔNG TY KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NDA VIỆT NAM.
  • Triển khai kỹ thuật nội thất, kiến trúc các công trình :
  • Công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công các…
» Create your CV - It only takes a few seconds