Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Haseca jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Quản Lý Bếp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Hà Thành Haseca
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo quy định của công ty.
 • Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty.
 • Quản lý tài sản công cụ.
 • Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.

Quản Lý Vùng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Hà Thành Haseca
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo quy định của công ty.
 • Quản lý tài sản công cụ.
 • Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
 • Điều động nhân viên thực hiện công việc.
 • Đảm bảo chất lượng món ăn.

Nhân Viên Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Hà Thành Haseca
Hà Nội
 • Theo quy định của công ty.
 • Có trách nhiệm với công việc.
 • Tổ chức triển khai, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo yêu cầu của pháp luật và dựa trên…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email