Công Ty Cp Xi Măng Xuân Thành jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH
Hà Nam
 • Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Xi măng Xuân Thành- Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.- Điện thoại:
Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH
Hà Nam
 • Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Xi măng Xuân Thành- Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.- Điện thoại:
 • Có phương tiện ( xe máy).
Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH
Hà Nam
 • Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Xi măng Xuân Thành- Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.- Điện thoại:
Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH
Hà Nam
 • Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Xi măng Xuân Thành- Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.- Điện thoại:
Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH
Hà Nam
 • Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Xi măng Xuân Thành- Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.- Điện thoại:
 • Làm thí nghiệm độ dẻo.
Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH
Hà Nam
 • Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Xi măng Xuân Thành- Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.- Điện thoại:
Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH
Hà Nam
 • Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Xi măng Xuân Thành- Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.- Điện thoại:
Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH
Hà Nam
 • Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Xi măng Xuân Thành- Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.- Điện thoại:
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XUÂN THÀNH
Hà Nam
 • Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH.
 • Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Việc làm mới cập nhật:
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XUÂN THÀNH
Hà Nam
 • Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH.
 • Công ty CP XI MĂNG XUÂN THÀNH đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành xi măng.
» Create your CV - It only takes a few seconds