Công Ty Cp Xây Dựng Maven jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 7 jobs
Công ty CP Xây dựng Maven
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm hiểu và tham gia làm việc trực tiếp vào công việc / dự án thực tế tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động tập thể mà công ty tài trợ như:
Công ty CP Xây dựng Maven
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách các công việc hành chính của Công ty như:
 • Quản lý công văn đi/đến, thư tín đi/đến của Công ty.
 • Trực điện thoại, tiếp đón khách hàng & đối tác tới công…
Công ty CP Xây dựng Maven
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm 1, 2 năm công tác thư ký, trợ lý cho cấp lãnh đạo công ty là một lợi thế.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
Công ty CP Xây dựng Maven
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy hoạt động của Công ty.
 • Phối hợp với Phòng ban, xây dựng cơ chế đánh giá thi đua khen thưởng theo đăc…
Công ty CP Xây dựng Maven
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được học tiếng Anh miễn phí ( cógiáo viên tiếng Anhdạy tại công ty).
 • Báo cáo công việc cho Bộ phận cấp trên.
 • Thực hiện các công việc khác liên quan đếnthiết kế…
Công ty CP Xây dựng Maven
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp và kiến trúc cho dự án;
 • Biết sử dụng các công cụ lập trình như:
 • Nghiên cứu và áp dụng các công cụ vào việc tối ưu hóa sản…
Công ty CP Xây dựng Maven
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty.
 • Tham gia xây dựng tích hợp phần mềm bên thứ 3.
 • Được tham gia các hoạt động tập thể mà công ty tài trợ như:
» Create your CV - It only takes a few seconds