Công Ty Cp Tấn Phát jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs
Công Ty CP Tấn Phát
Kon Tum
 • Được xét tăng lương hàng năm và chế độ thưởng theo thâm niên công tác 03,05,10 năm và các đóng góp khác vào sự phát triển của công ty.
Công Ty CP Tấn Phát
Kon Tum
 • Giám sát / bảo đảm tiến độ công việc tại Công ty.
 • Làm việc theo sự phân công của cán bộ chủ trì, BGĐ công ty.
 • Được xét tăng lương hàng năm và chế độ thưởng theo…
Công Ty CP Tấn Phát
Kon Tum
 • Công ty bao ăn ở và sinh hoạt tại Công trình nhà máy.
 • 8 tiếng, Công ty bao ăn ở và sinh hoạt tại Công trình nhà máy.
 • Thực hành các công việc cụ thể khác.
Công Ty CP Tấn Phát
Kon Tum
 • HĐLĐ, Bảo Hiểm, Lương, Thưởng và các chế độ khác theo quy chế công ty và luật lao động v.v..
 • Cẩn thận, siêng năng, trung thực, yêu nghề nhiệt tình, chủ động…
Công Ty CP Tấn Phát
Bình Phước
 • Thực hiện công tác chấm công, cơm cho CBCNV tại Công trình.
 • Được xét tăng lương hàng năm và chế độ thưởng theo thâm niên công tác 03,05,10 năm và các đóng góp…
Công Ty CP Tấn Phát
Bình Phước
 • Thực hiện công tác chấm công, cơm cho CBCNV tại Công trình.
 • Đề xuất mua vật tư khi có yêu cầu của Công ty.
 • Kiểm tra, giám sát vật tư xuất nhập kho.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA.
 • Hiện nay công ty có 3 nhà máy tại Biên Hòa, Bình Dương, Hưng Yên với tổng công suất thiết kế các dây chuyền khoảng 19.000 tấn sản phẩm…
 • Công ty TNHH Thủy Sản Hải Long Nha Trang Công ty TNHH Hải Vương Công ty CP Vịnh Nha Trang Công ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam.
 • CÔNG TY TNHH HẢI VƯƠNG.
Mắm Trí Hải
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CN CÔNG TY CP SX TM DV TRÍ HẢI.
 • Chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác tỉnh.
 • Hỗ trợ Trưởng phòng lên kế hoạch, thực hiện các events của công ty.
Công Ty CP Tấn Phát
Kon Tum
 • Thực hiện công tác khác theo phân công của cấp Ban Tống giám đốc công ty, Trưởng ban, Phó ban QLDA.
 • Được xét tăng lương hàng năm và chế độ thưởng theo thâm niên…