Công Ty Cp Tư Vấn Giải Pháp Nguồn Lực Nhân Việt jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 73 jobs
Công ty CP vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hà Nam
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu phát triển Nam Thuận Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • 130 người (Ưu tiên nữ),.
Công ty CP vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Vĩnh Phúc
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu phát triển Nam Thuận Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • Chứng minh thư nhân dân;
Công ty CP vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hà Nam
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu phát triển Nam Thuận Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • Ý thức ký luật tốt.
Công ty CP vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hà Nội
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu phát triển Nam Thuận Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • 200 công nhân lắp cửa.
Công ty CP vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu phát triển Nam Thuận Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • Các bằng cấp có liên quan.
Công ty CP vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hà Nam
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu phát triển Nam Thuận Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • Số lượng tuyển :600 Nữ,.
Công ty CP vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hà Nam
4.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu phát triển Nam Thuận Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • Từ thứ 2 đến thứ 7.
Công ty CP vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hà Nam
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu phát triển Nam Thuận Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • Có sức khỏe tốt, chịu khó.
Công ty CP vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Bắc Giang
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu phát triển Nam Thuận Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • 01 Giấy xác nhận nhân sự.
Công ty CP vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hải Dương
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu phát triển Nam Thuận Chi nhánh tại Hải Phòng.
 • Chứng minh thư nhân dân;