Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Sx Xnk Dược Phẩm Hoa Thiên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs

Giám Đốc Vùng - ASM Tây Nguyên

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Đắk Lắk
20.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Mỹ phẩm, dược phẩm, bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Bắc Ninh

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Bắc Ninh +11 locations
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Nha Trang

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Khánh Hòa
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Gia Lai

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Gia Lai
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Ninh Thuận

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Ninh Thuận
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Phú Yên

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Phú Yên
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Đốc Vùng - ASM Đông Bắc

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Bắc Giang
20.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Mỹ phẩm, dược phẩm, bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Giám Đốc Vùng - ASM Mê Kông 2

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Bạc Liêu +1 location
20.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Mỹ phẩm, dược phẩm, bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Bình Định

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Bình Định
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Đồng Tháp

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Đồng Tháp
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Lâm Đồng

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Lâm Đồng
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Tiền Giang

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Tiền Giang
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Bình Phước

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Bình Phước
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Giám Sát Bán Hàng - Sup Đăk Lăk

CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN
Đắk Lắk
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CP SX XNK DƯỢC PHẨM HOA THIÊN.
 • Có kinh nghiệm làm hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, dược phẩm và bánh kẹo.
 • Tuân thủ quy định và nội quy của công ty đề ra.

Get new jobs for this search by email