Công Ty Cp Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
10.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
 • Nói đến Nhựa Tiền Phong là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam.
 • Thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động.
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
20.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
 • Nói đến Nhựa Tiền Phong là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam.
 • Chế đọ khác theo quy định của Công ty.
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Việt Nam +1 location
15.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
 • Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân là Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, được thành lập từ năm 1960 với quy…
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
 • Nói đến Nhựa Tiền Phong là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam.
 • Công tác quản lý chung.
 • Việc làm đã hết hạn.
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
 • Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.
 • Nói đến Nhựa Tiền Phong là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam.
Công Ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
 • Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân là Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong, được thành lập từ năm 1960…
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
10.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
 • Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.
 • Nói đến Nhựa Tiền Phong là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam.
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
 • Nói đến Nhựa Tiền Phong là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam.
 • Công tác quản lý chung.
 • Việc làm đã hết hạn.
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
10.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
 • Nói đến Nhựa Tiền Phong là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam.
 • Chế độ khác theo quy định chung của Công ty.
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
Hải Phòng
10.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.
 • Nói đến Nhựa Tiền Phong là nói đến một thương hiệu nhựa hàng đầu Việt Nam.
 • + Chịu được áp lực công việc.