Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Năng Lượng Tái Tạo Dva jobs

Page 1 of 3 jobs
Công Ty Cp Năng Lượng Tái Tạo DVA
Vũng Tàu
  • Kỹ năng nhập liệu chính xác, khả năng giải quyết công việc độc lập, triển khai công việc theo kế hoạch.
  • Kỹ năng làm việc độc lập, khả năng nắm bắt công việc…
Công Ty Cp Năng Lượng Tái Tạo DVA
Vũng Tàu
  • năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc tốt.
  • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
  • Lên kế hoạch và thực hiện các chính sách phúc lợi của…
Công Ty Cp Năng Lượng Tái Tạo DVA
Vũng Tàu
  • Các phòng ban trong Công ty.
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty lập, theo dõi và quản lý kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds