Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Giải Pháp Công Nghệ Cao Htg jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Cao Htg
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO HTG.
  • Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Cao HTG (“HTG”) là đại diện chính thức tại Việt Nam phân phối sản phẩm INOVANCE –…

Nhân viên bảo trì điện

Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Cao Htg
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO HTG.
  • Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Cao HTG (“HTG”) là đại diện chính thức tại Việt Nam phân phối sản phẩm INOVANCE –…
» Create your CV - It only takes a few seconds