Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Cn Thông Tin Di Động Onesms jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP CN Thông Tin Di Động Onesms
Hà Nội
6.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY CP CN THÔNG TIN DI ĐỘNG ONESMS.
  • Truyền thông quảng cáo, công nghệ thông tin và gia công phần mềm.
  • Công nghệ thông tin/ Kinh doanh/dự án.

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty CP CN Thông Tin Di Động Onesms
Hà Nội
5.000 VNĐ một giờ
  • CÔNG TY CP CN THÔNG TIN DI ĐỘNG ONESMS.
  • Truyền thông quảng cáo, công nghệ thông tin và gia công phần mềm.
  • Công nghệ thông tin/ Hành chính/nhân sự.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.