Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Chuyển Phát Nhanh Vietstar jobs

Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty CP Chuyển Phát Nhanh Vietstar đang cần tuyển 20 nhân sự với hình thức làm việc:
  • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy trong…

Nhân Viên Kho Vận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty CP Chuyển Phát Nhanh Vietstar đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
  • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kho Vận trong ngành Kho…

Lái Xe Nội Thành HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty CP Chuyển Phát Nhanh Vietstar đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
  • 9 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Lái Xe Nội Thành HCM trong ngành…
» Create your CV - It only takes a few seconds