Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Bibica jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trúc – Khối.HCNS Công Ty CP BIBICA.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA.
 • Công ty CP Bibica là 1 trong 5 công ty bánh kẹo lớn nhất trong ngành với sản phẩm kẹo dẫn đầu trong…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA.
 • Trúc – Khối.HCNS - Công Ty Cổ Phần Bibica.
 • Công ty CP Bibica là 1 trong 5 công ty bánh kẹo lớn nhất trong ngành với sản phẩm kẹo dẫn đầu…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA.
 • Công ty CP Bibica là 1 trong 5 công ty bánh kẹo lớn nhất trong ngành với sản phẩm kẹo dẫn đầu trong cả nước chiếm 7.2% thị phần, dòng…
Nhà Tuyển Dụng Thanh Truc Nguyen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CP BIBICA - 443 Lý Thường Kiệt P8 Quận Tân Bình HCM.
 • Hiện nay, BIBICA đang tuyển dụng:
 • BIBICA xin chân thành cảm ơn.
 • NHÂN VIÊN LỄ TÂN HÀNH CHÁNH.
Công ty CP Bibica
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NÔNG SẢN - GIA VỊ - VÙNG Hồ Chí Minh.
Công ty CP Bibica
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NÔNG SẢN - GIA VỊ - VÙNG Hồ Chí Minh.
Công ty CP Bibica
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NÔNG SẢN - GIA VỊ - VÙNG Hồ Chí Minh.
Công ty CP Bibica
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NÔNG SẢN - GIA VỊ - VÙNG Hồ Chí Minh.
Công ty CP Bibica
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NÔNG SẢN - GIA VỊ - VÙNG Hồ Chí Minh.
Công ty CP Bibica
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NÔNG SẢN - GIA VỊ - VÙNG Hồ Chí Minh.