Công Ty Cp Bibica jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 92 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA.
 • Công ty CP Bibica là 1 trong 5 công ty bánh kẹo lớn nhất trong ngành với sản phẩm kẹo dẫn đầu trong cả nước chiếm 7.2% thị phần, dòng…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trúc – Khối.HCNS Công Ty CP BIBICA.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA.
 • Công ty CP Bibica là 1 trong 5 công ty bánh kẹo lớn nhất trong ngành với sản phẩm kẹo dẫn đầu trong…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA.
 • Trúc – Khối.HCNS - Công Ty Cổ Phần Bibica.
 • Công ty CP Bibica là 1 trong 5 công ty bánh kẹo lớn nhất trong ngành với sản phẩm kẹo dẫn đầu…
Công ty CP Bibica
Thái Nguyên +3 locations
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
Công ty CP Bibica
Hải Dương +2 locations
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
Công ty CP Bibica
Vinh
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
Công ty CP Bibica
Hải Dương +3 locations
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
Công ty CP Bibica
Vinh
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
Công ty CP Bibica
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
Công ty CP Bibica
Nam Định
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Được ký HĐLĐ khi làm việc tại công ty.
 • Được tham gia các hoạt động của công ty.
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.