Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cp Đầu Tư Xây Lắp Hoàng Thành jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

kỹ sư xây dựng

CÔNG TY CP ĐẦU XÂY LẮP HOÀNG THÀNH
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý vật , dụng cụ thi công và các tài sản khác của công ty.
 • Kỹ sư tốt nghiệp Đại học Xây dựng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây…

Hoàng Thành tuyển dụng Nhân sự

CÔNG TY CP ĐẦU XÂY LẮP HOÀNG THÀNH
Hà Nội
 • CÔNG TY CP ĐẦU XÂY LẮP HOÀNG THÀNH.
 • Quản lý vật , dụng cụ thi công và các tài sản khác của công ty.
 • Kỹ sư tốt nghiệp Đại học Xây dựng chuyên ngành xây dựng…

Kỹ sư điện nước

CÔNG TY CP ĐẦU XÂY LẮP HOÀNG THÀNH
Hà Nội
 • Tổ chức triển khai, quản lý, giám sát các hoạt động xây dựng của Công ty có liên quan đến lắp đặt điện, nước.
 • 01 kỹ sư điện nước 2.
 • Toàn thời gian cố định.

Kỹ Sư Điện - Điện Tử Lắp Đặt Thiết Bị Y Tế

Công Ty CP Đầu Xây Dựng Nguyễn Hoàng
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty CP Đầu Xây Dựng Nguyễn Hoàng.
 • Thiết bị lắp đặt cho công trình xây dựng, thiết bị y tế.
 • Thực hiện giám sát thi công, quản lý thi công lắp đặt thiết bị…

Kỹ Sư Y Sinh Lắp Đặt Thiết Bị Y Tế

Công Ty CP Đầu Xây Dựng Nguyễn Hoàng
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty CP Đầu Xây Dựng Nguyễn Hoàng.
 • Thưởng hoàn thành công việc:
 • Thực hiện giám sát thi công, vấn kỹ thuật thi công lắp đặt thiết bị y tế bao gồm:

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP Đầu Xây Dựng Nguyễn Hoàng
Thành phố Hồ Chí Minh
11.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty CP Đầu Xây Dựng Nguyễn Hoàng.
 • Thưởng hoàn thành công việc:
 • Lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành công trình xây lắp, cung cấp chính xác kịp…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email