Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs

Trình Dược Viên - Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Thái Nguyên +20 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Bình Định

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Bình Định
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Ðà Nẵng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Quản Lý Trình Dược Viên - Vùng Đông Bắc

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Hà Giang
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Các chế độ phúc lợi khác của Công ty:
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Toàn thời gian cố định.

Trình Dược Viên - Phú Yên

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Phú Yên
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Hoà Bình

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Hòa Bình
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Khánh Hòa
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Quảng Bình

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Quảng Bình
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Ninh Thuận

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Ninh Thuận
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Phú Thọ

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Phú Thọ
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Quảng Nam

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Quảng Nam
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Bình Thuận

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Bình Thuận
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Trình Dược Viên - Quảng Trị

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Quảng Trị
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.

Quản Lý Trình Dược Viên - Vùng Bắc Miền Trung

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Hà Tĩnh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Các chế độ phúc lợi khác của Công ty:
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Toàn thời gian cố định.

Trình Dược Viên - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare
Quảng Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Vinacare.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinacare.
 • Hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra và chủ động mở rộng mạng lưới bán hàng.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email