Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

CÔNG NHÂN LẤY LIỆU

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Chấp hành nội quy công ty.

CÔNG NHÂN TẠP VỤ

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Chấp hành nội quy công ty.

NHÂN VIÊN QA

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Kiểm soát quy trình sản xuất.

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SCADA

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Chấp hành nội quy công ty.

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH ÉP ĐÙN

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Chấp hành nội quy công ty.

CÔNG NHÂN THÀNH PHẨM

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Chấp hành nội quy công ty.

NHÂN VIÊN THỦ KHO

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Chấp hành nội quy công ty.

NHÂN VIÊN TRƯỞNG CA

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Chấp hành nội quy công ty.

CÔNG NHÂN CÂN DINH DƯỠNG

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Chấp hành nội quy công ty.

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Chấp Hành nội quy công ty.

Nhân viên kế toán dự án

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Đông Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ĐÔNG SÀI GÒN.
 • Đại lý giao nhận và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩucông cộng bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ - Dịch…

CÔNG NHÂN LÒ HƠI

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Mỹ
An Giang
 • Hồ sơ nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ hoặc qua email:
 • Chấp hành nội quy công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.