Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thương Mại Trường Lộc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại Trường Lộc đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự…
» Create your CV - It only takes a few seconds