Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Khoáng Sản Thiên Sơn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khoáng Sản Thiên Sơn
Hà Nam
 • Điều hành quản lý công tác thi công tại công trường:
 • Thực hiện các báo cáo công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của công ty.- Thực hiện các…

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khoáng Sản Thiên Sơn
Hà Nam
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty.

Giám Đốc Điều Hành

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khoáng Sản Thiên Sơn
Hà Nam
 • Xây dựng văn hóa Công ty;
 • Xây dựng phát triển sản phẩm;
 • Xây dựng bộ máy hoạt động của Công ty.
 • Hoạch định chính sách nhân sự, xây dựng cơ chế lương, thưởng…

Kế toán tổng hợp

Công Ty Xây Dựng & Khoáng Sản Thiên Sơn
Hà Nam
8.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY XÂY DỰNG & KHOÁNG SẢN THIÊN SƠN.
 • Công ty Cổ phần Xây dựng & Khoáng sản Thiên Sơn được thành lập năm 1999.
 • Biết tổng hợp phân tích báo cáo.
» Create your CV - It only takes a few seconds