Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kết Cấu Thép Trường Phú jobs

Page 1 of 3 jobs

Kỹ Sư Triển Khai Sản Xuất - Kết Cấu Thép (Shop Drawing - LV...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KẾT CẤU THÉP TRƯỜNG PHÚ
Bình Dương
  • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KẾT CẤU THÉP TRƯỜNG PHÚ.
  • CTY CP XÂY DỰNG & KẾT CẤU THÉP TRƯỜNG PHÚ đang cần tuyển nhân sự.
  • Đọc hiểu bản vẽ xây dựng, kết cấu thép.

Tuyển dụng Kỹ sư Shopdrawing

Công ty Cổ phần Công nghiệp QH PLUS
Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Ít nhất 1 năm làm trong lĩnh vực kết cấu thép / xây dựng.
  • Tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đã học Yêu cầu hồ sơ Công ty TNHH Kết cấu thép QHPLUS.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ
Hà Nội
  • Công ty Cổ phần Kết cấu thép cơ khí cần tuyển 01 Kỹ sư Quản lý dự án.
  • Nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với Chủ đầu tư các sản phẩm kết cấu thép.
» Create your CV - It only takes a few seconds