Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 89 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 11, Phú Nhuận, Tân Bình bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hóc Môn bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
Chuyển Phát Nhanh VIETSTAR
Bình Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh VIETSTAR EXPRESS.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng, nhân viên.
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty CP Chuyển Phát Nhanh Vietstar đang cần tuyển 20 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Các chế độ khác theo quy định của Công ty.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh VIETSTAR đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trợ Lý BGĐ trong ngành Thư ký / Hành chánh…
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR
Khánh Hòa
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh VIETSTAR đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Toán Nha Trang…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 12, Gò Vấp, Tân Bình bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR GROUP đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm…
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh VIETSTAR đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng trong ngành…
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH VIETSTAR
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh VIETSTAR đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Kho Vận Hành trong ngành Vận chuyển…
Overall, how relevant are these jobs?