Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

KỸ SƯ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG HOÀN THIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Thừa Thiên - Huế
9.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG…

KỸ SƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.500.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ QUẢN LÝ…

KỸ SƯ ĐẤU THẦU, CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.500.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ ĐẤU THẦU, CHÀO GIÁ…

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm CHUYÊN VIÊN…

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên An…

Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Vật - Thiết bị Đầu Xây dựng M.E.I đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Truyền Thông…

KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.500.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ QUẢN LÝ…

KỸ SƯ MEP

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.500.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ MEP trong ngành Xây…

KỸ SƯ KIỂM SOÁT CHI PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.500.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ KIỂM…

KỸ SƯ KCS NHÔM KÍNH (Làm việc tại Đà Nẵng - Quảng Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
8.500.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 13 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ KCS NHÔM…

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN (Làm việc tại Đà Nẵng)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 13 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm CHUYÊN VIÊN KẾ…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email