Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Và Đầu Tư Xây Dựng M.e.i jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

KỸ SƯ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG HOÀN THIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Thừa Thiên - Huế
9.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG…

KỸ SƯ HỒ SƠ THI CÔNG (QS,QC - CHẤP NHẬN MỚI RA TRƯỜNG)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 12 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ HỒ SƠ…

KỸ SƯ HỒ SƠ THI CÔNG (QS,QC)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ HỒ SƠ THI…

KỸ SƯ ĐẤU THẦU, CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.500.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ ĐẤU THẦU, CHÀO GIÁ…

KỸ SƯ QUẢN LÝ THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.500.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ QUẢN LÝ…

KỸ SƯ MEP

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.500.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ MEP trong ngành Xây…

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm CHUYÊN VIÊN…

KỸ SƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.500.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ QUẢN LÝ…

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
9.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT , THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG M.E.I đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên An…

Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT THIẾT BỊ ĐẦU XÂY DỰNG...
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Vật - Thiết bị Đầu Xây dựng M.E.I đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Truyền Thông…