Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Duyên Hải jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Tuyển nhân viên chạy lệnh, thủ tục hải quan

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TASA Duyên Hải) đang cần tuyển 3 nhân sự.
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên chạy lệnh, thủ…

Tuyển nhân viên chứng từ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Hải Phòng
 • Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TASA Duyên Hải) đang cần tuyển 1 nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên chứng từ trong ngành…

Tuyển nhân viên Operations tại kho CFS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TASA Duyên Hải) đang cần tuyển 2 nhân sự.
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên Operations tại…

Tuyển nhân viên pháp chế hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Hải Phòng
 • Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TASA Duyên Hải) đang cần tuyển 1 nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên pháp chế hành chính…

Tuyển nhân viên giao nhận container tại Bãi

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Hải Phòng
5.500.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TASA Duyên Hải) đang cần tuyển 2 nhân sự.
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên giao nhận…

Tuyển nhân viên kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Hải Phòng
 • Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TASA Duyên Hải) đang cần tuyển 5 nhân sự.
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên kinh doanh trong…
» Create your CV - It only takes a few seconds