Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 822 jobs
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Lao Động Phổ Thông Khác.
 • Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, năng động trong công việc.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, năng động trong công việc.
 • Đầu thu KTS, Model wifi, Điện thoại...
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Lao Động Phổ Thông Khác.
 • Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, năng động trong công việc.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Dịch vụ 4G, nhạc chờ, internet, truyền hình...).
 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Bảo Vệ,Lao Động Phổ Thông Khác.
 • Kiểm tra khách ra vào tòa nhà.
 • Kiểm tra và quản lý tài sản của tòa nhà.
 • Được nhiều chế độ đãi ngộ...
 • Cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Làm các công việc khác theo chỉ đạo của ban giám đốc.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, năng động trong công việc.
 • Đầu thu KTS, Model wifi, Điện thoại...
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, năng động trong công việc.
 • Đầu thu KTS, Model wifi, Điện thoại...
 • Công Nhân,Lái Xe,Lao Công/Tạp Vụ,Lao Động Phổ Thông Khác.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, năng động trong…
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Dịch vụ 4G, nhạc chờ, internet, truyền hình...).
 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.