Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3,498 jobs
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm, chính sách dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ cho khách hàng.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm, chính sách dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ cho khách hàng.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm, chính sách dịch vụ của Truyền hình số vệ tinh K+ cho khách hàng.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI 198.
 • Làm việc theo ca xoay.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Thực hiện tiếp nhận tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng MB và nhập…
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Dịch vụ 4G, nhạc chờ, internet, truyền hình...).
 • Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI 198.
 • Làm việc theo ca xoay.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • 5.000.000 - 7.000.000 (Dựa trên hiệu quả công viêc thực tế).
 • NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI 198 VIETTEL.