Công Ty Cổ Phần Tràng An V.e.m jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 11 jobs
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm về làm kho, yêu tiên làm việc tại công ty sản xuất.
 • Theo dõi nhập - xuất hàng hóa.
 • Nhập dữ liệu cho kho đảm bảo chính xác.
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
Thành phố Hồ Chí Minh
 •  Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của công ty và luật lao động.
 • Có trách nhiệm công việc.
 •  Được hưởng lương theo thỏa thuận và được xét lương…
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến Công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết;
 • Hỗ trợ cho Ban Lãnh đạo tiếp khách tại Công ty;
 • Được hưởng chế độ đấy đủ:
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ lắp ráp đèn led và theo sự phân công công việc của trưởng bộ phận.
 • Toàn thời gian, Bán thời gian.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
Thành phố Hồ Chí Minh
 •  Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của công ty và luật lao động.
 •  Được hưởng lương theo thỏa thuận và được xét lương theo quy chế công ty.
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
Thành phố Hồ Chí Minh
 •  Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của công ty và luật lao động.
 •  Được hưởng lương theo thỏa thuận và được xét lương theo quy chế công ty.
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông thạo phần mềm MISA.
 • Đã tửng làm các nghiệp vụ kê khai, thanh toán liên quan đến ngân hàng và công nợ khách hàng.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát, phân tích dữ liệu bán hàng cung cấp các thông tin chính xác để công ty có kế hoạch sản xuất hiệu quả và phát triển thị trường.
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát, phân tích dữ liệu bán hàng cung cấp các thông tin chính xác để công ty có kế hoạch sản xuất hiệu quả và phát triển thị trường.
Công ty Cổ phần Tràng An V.E.M
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thưởng theo chính sách của công ty.
 • Tìm kiếm nguồn hàng từ Trung Quốc.
 • Liên hệ các nhà cung cấp hàng.
 • Theo dõi chứng từ nhập hàng.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds