Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Thephaco jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 58 jobs

Nhân viên hỗ trợ văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Thephaco.
 • Công ty cổ phần Thephaco đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ các phòng ban khác theo yêu cầu.

Nhân viên hành chính văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Thephaco.
 • Công ty cổ phần Thephaco đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Bằng trung cấp trở lên.

Nhân viên nhập liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Thephaco.
 • Công ty cổ phần Thephaco đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên xử lý đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Thephaco.
 • Công ty cổ phần Thephaco đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên QC/KCS

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Thephaco.
 • Công ty cổ phần Thephaco đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Kiểm tra chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Thephaco.
 • Công ty cổ phần Thephaco đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Nhân viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Thephaco.
 • Công ty cổ phần Thephaco đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trách nhiệm với công việc.

Nhân viên lễ tân

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Thephaco.
 • Công ty cổ phần Thephaco đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Cần ngoại hình ưa nhìn.

Nhân viên kiểm hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Thephaco.
 • Công ty cổ phần Thephaco đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN THEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần Thephaco .
 • Công ty cổ phần Thephaco đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: