Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Vita jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VITA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần thương mại…

Nhân Viên kiểm tra chất lượng thành phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VITA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần thương mại…

Nhân Viên KCS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VITA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita.
 • Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức…

Nhân viên văn thư

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VITA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần thương mại…

Nhân viên Thu Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VITA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita.
 • Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức…

Nhân viên bán hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VITA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita .
 • Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân viên quản lí đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VITA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita.
 • Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức…

Nhân viên xử lí đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VITA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita.
 • Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân viên kiểm tra chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VITA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita .
 • Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên Kiểm Soát Đơn Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VITA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita.
 • Công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Vita đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức…