Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Tanaphar jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Nhân Viên QA / QC

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Thành phố Hồ Chí Minh
 • YÊU CẦU TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR.
 • Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Nhân viên qa / qc trực tiếp đến Công Ty Cổ Phần Tanaphar qua email ở trên.

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Tanaphar.
 • Công Ty Cổ Phần Tanaphar đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn (nếu cần).

Nhân Viên Thống Kê

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Tanaphar.
 • Công Ty Cổ Phần Tanaphar đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng ( nếu cần).

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Vĩnh Long
 • Công Ty Cổ Phần Tanaphar đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng trong ngành Dược phẩm /…

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TANAPHAR
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tanaphar.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tanaphar đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên QA

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Vĩnh Long
 • Công Ty Cổ Phần Tanaphar đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên QA trong ngành Dược phẩm / Công nghệ sinh…

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Tanaphar.
 • Công Ty Cổ Phần Tanaphar đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tiếp nhận thông tin và xử lý đơn.

Nhân Viên QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TANAPHAR
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tanaphar.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tanaphar đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nhân viên văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Tanaphar.
 • Công Ty Cổ Phần Tanaphar đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên văn phòng trong ngành…

Nhân Viên Nhập Liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Tanaphar.
 • Công Ty Cổ Phần Tanaphar đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Sử dụng được các phần mềm máy tính cơ bản.