Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Thịnh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 40 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 01 trong ngành Thư ký / Hành chánh, Nhân sự được tuyển dụng tại Bình Định ,…
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịn...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các công việc khác khi được phân công.
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
 • Tăng lương định kỳ hàng năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự.
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Thư Ký Ban QLDA –Mảng Theme Park trong ngành Hành chánh/Thư…
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịn...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai, giám sát công tác thực hiện của các Công ty thành viên trong Tập đoàn.
 • Giải đáp các khiếu nại, thắc mắc của người lao động liên quan đến chế độ,…
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịn...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các Phòng ban/ Đơn vị trong Tập đoàn để triển khai kế hoạch đầu tư và kinh doanh của tất cả các dự án trong Tập đoàn.
 • Tăng lương định kỳ hàng năm.
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịn...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và phát triển các công cụ truyền thông của Tập đoàn:
 • Chiết khấu ưu đãi dành cho CBNV khi mua căn hộ - thuộc các dòng sản phẩm của Công ty.
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịn...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhân viên chăm sóc cây thuộc Tập đoàn.
 • Kiểm soát bản vẽ thi công, định vị và điều chỉnh theo thực tế tại công trình.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịn...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu chiến lược đầu tư và phát triển phần mềm của Công ty.
 • Tham mưu chiến lược đầu tư và ứng dụng công nghệ phần mềm, ứng dụng cơ sở dữ liệu vào hệ thô…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 06 trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử được tuyển dụng tại…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định) trong ngành Thư ký / Hành chánh, Bất động sản, Khác…