Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Tầm Long Đa Mi jobs

Page 1 of 4 jobs

Kế Toán Viên

Công Ty Cổ Phần Tầm Long Đa Mi
Bình Thuận
  • Các chế độ phụ cấp khác theo quy định của Công ty.
  •  Lập danh sách các công nợ của công ty, đối chiếu mức nợ của khách hàng với hóa đơn bán hàng.

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty Cổ Phần Tầm Long Đa Mi
Bình Thuận
  • Được đào tạo chuyên môn theo yêu cầu của công ty.
  • Mọi chế độ phúc lợi theo qui định của Công ty & Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
  • Có cơ hội thăng tiến.

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Tầm Long Đa Mi
Bình Thuận
  • Các chế độ phụ cấp khác theo quy định của Công ty.
  •  Lập danh sách các công nợ của công ty, đối chiếu mức nợ của khách hàng với hóa đơn bán hàng.

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Công Ty Cổ Phần Tầm Long Đa Mi
Bình Thuận
  • Được đào tạo chuyên môn theo yêu cầu của công ty.
  • Mọi chế độ phúc lợi theo qui định của Công ty & Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
  • Chịu đi công tác xa.
» Create your CV - It only takes a few seconds