Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Kiến Trúc I.d.e.a jobs

Page 1 of 2 jobs

Kiến Trúc Sư (SL: 04 Người - Lương Từ 10 - 20 Triệu)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU PHÁT TRIỂN KIẾN T...
Hà Nội
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
  • CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC I.D.E.A đang cần tuyển nhân sự.
  • 04 Người - Lương Từ 10 - 20 Triệu) trong ngành Kiến trúc/Thiết kế nội thất…

Kiến Trúc

CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU PHÁT TRIỂN KIẾN T...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC I.D.E.A đang cần tuyển nhân sự.
  • # Bạn đang xem tin việc làm Kiến Trúc Sư trong ngành Kiến trúc/Thiết kế…
» Create your CV - It only takes a few seconds