Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam jobs

Page 1 of 7 jobs
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
Đồng Nai
 • Obtain good understanding of company’s products, manufacturing processes and work procedures.
 • Process on customer’s request and work closely with related…
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
Đồng Nai
 • Responsible for coordination and manage forecasting/ budgeting events as set by defining timelines, providing guidance and templates, coordinating with all…
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
Đồng Nai
 • Kiểm soát đặt NVL ở mức cho phép của công ty.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Kiểm tra & xác nhận NVL nhanh chóng khi có PO đến..
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
Đồng Nai
 • Kiểm soát đặt NVL ở mức cho phép của công ty.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Kỹ năng quản lý công việc tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
Đồng Nai
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Vi tính phù hợp với công việc.
 • Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
Đồng Nai
 • Kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu công ty của nhóm.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Có trách nhiệm trong công việc.
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
Đồng Nai
 • Kiểm soát Công ty vận chuyển giao hàng XNK TC.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Bết sắp xếp công việc giao hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds