Công Ty Cổ Phần Sei Jin Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
Công ty Cổ Phần Sei Jin Việt Nam
Việt Nam
  • Làm tại xưởng sản xuất theo hướng dẫn của quản lý.
  • Làm việc theo chuyên môn ngành điện.
  • Trao đổi chi tiết hơn trong quá trình phỏng vấn.
Công ty Cổ Phần Sei Jin Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Làm về chuyên môn cơ khí.
  • Làm việc trong nhà xưởng.
  • Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
  • Ngày làm việc 8 giờ, 5-6 ngày / tuần, thứ 7 nghỉ cách tuần.
Công ty Cổ Phần Sei Jin Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Làm tại xưởng sản xuất theo hướng dẫn của quản lý.
  • Làm việc theo chuyên môn ngành điện.
  • Trao đổi chi tiết hơn trong quá trình phỏng vấn.
» Create your CV - It only takes a few seconds