Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Santomas Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy Cơ Khí

Công ty cổ phần Santomas Việt Nam
Bắc Ninh
  • Có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty.
  • Phụ cấp Điện thoại và Thâm niên theo chính sách của Công ty.
  • Được tham gia bảo hiểm thân thể 24/24 theo chính sách…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.