Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Công Nghệ Nhựa Pha Lê jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 34 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ NHỰA PHA
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP Sản xuất CN Nhựa Pha Lê.
 • Công ty CP Sản xuất CN Nhựa Pha đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thưởng hiệu suất công việc:
Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Nhựa Pha
Hải Phòng
 • Công ty Cổ phần sản xuất& Công nghệ nhựa Pha - Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông hải, Hải An, Hải Phòng ( Đường rẽ vào chợ gỗ Hoàng Sơn, cách chợ gỗ Hoàng Sơn…
Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Nhựa Pha
Hải Phòng
 • Công ty Cổ phần sản xuất& Công nghệ nhựa Pha - Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông hải, Hải An, Hải Phòng ( Đường rẽ vào chợ gỗ Hoàng Sơn, cách chợ gỗ Hoàng Sơn…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ NHỰA PHA
Hải Phòng
12.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Nhựa Pha đang cần tuyển 1 nhân sự.
 • 4 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển trưởng ca sản xuất trong ngành Quản lý…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ NHỰA PHA
Hải Phòng
8.400.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Nhựa Pha đang cần tuyển 5 nhân sự.
 • 4 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển công nhân vận hành máy trong ngành Lao…
Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Nhựa Pha
Hải Phòng
8.500.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần sản xuất & Công nghệ nhựa Pha - Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng ( đi qua lối rẽ cao tốc Đình Vũ 50m, lối rẽ vào chợ gỗ…
Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Nhựa Pha
Hải Phòng
8.600.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần sản xuất & Công nghệ nhựa Pha - Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng ( đi qua lối rẽ cao tốc Đình Vũ 50m, lối rẽ vào chợ gỗ…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ NHỰA PHA
Hải Phòng
6.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Nhựa Pha đang cần tuyển 2 nhân sự.
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Tuyển nhân viên lái xe nâng trong ngành Giao…
Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Nhựa Pha
Hải Phòng
 • Công ty Cổ phần sản xuất& Công nghệ nhựa Pha - Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông hải, Hải An, Hải Phòng(Đường rẽ vào chợ gỗ Hoàng Sơn, cách chợ gỗ Hoàng Sơn 50m…
Công ty CP Sản xuất CN Nhựa Pha
Hải Phòng
 • Công ty Cổ phần sản xuất & Công nghệ nhựa Pha - Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng ( đi qua lối rẽ cao tốc Đình Vũ 50m, lối rẽ vào chợ gỗ…