Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thép Hùng Vĩ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
Quảng Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thép Hùng - Grand Steel:
  • Công Ty Cổ Phần SX TM Thép Hùng Vĩ.
  • Được sự hỗ trợ và chuyển giao công nghệ từ cổ đông chính là…
» Create your CV - It only takes a few seconds