Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Saki jobs

Page 1 of 2 jobs

PGĐ Sản Xuất Ván Ép Coffa Phủ Phim

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI -...
Bình Dương
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
  • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 5 - 15 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI
Bình Dương
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
  • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Trưởng trong…
» Create your CV - It only takes a few seconds