Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Sơn Falcon Coatings Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Thủ Kho new

Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo quy định của công ty.
 • Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc (khi có yêu cầu).

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
Bắc Ninh
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Thành thạo các phần mềm kế toán.
 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Giám Sát Kinh Doanh Sơn Nước

Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
Bình Dương
 • Thực hiện công tác bán hàng, triển khai các chương trình khuyến mại của Công ty.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Nhân Viên Kế Toán Thuế new

Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
Bắc Ninh
 • Theo quy định của công ty.
 • Thành thạo các phần mềm kế toán.
 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
 • Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Giám Sát Kinh Doanh

Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
Khánh Hòa
 • Thực hiện công tác bán hàng, triển khai các chương trình khuyến mại của Công ty.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

[Bình Định] [Giám Sát Kinh Doanh Sơn Nước

Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
Bình Định
 • Tư vấn cho cửa hàng việc bán hàng ra thị trường, công trình (sản phẩm, giá, khuyến mãi, bảo hành, màu sắc, chủ trương công ty, ctkm từ công ty).

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
Bắc Ninh
 • Theo quy định của công ty.
 • Tinh thần, trách nhiệm cao với công việc được phân công.
 • Có thể đi công tác.
 • Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Trưởng Kinh Doanh Khu Vực Hồ Chí Minh/Miền Tây

Công ty Cổ phần sơn FALCON Coatings Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo quy định của công ty.
 • Triển khai chính sách bán hàng và các chương trình khuyến mại của Công ty.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Giám Sát Kinh Doanh Sơn Nước Khu vực Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON COATINGS VIỆT NAM
Ðà Nẵng
 • Công Ty Cổ Phần Falcon Coatings Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Giám Sát Kinh Doanh Sơn Nước Khu vực Đà Nẵng…

Giám Đốc Kinh Doanh Chi Nhánh Miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON COATINGS VIỆT NAM
Ðà Nẵng
 • Công Ty Cổ Phần Falcon Coatings Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Giám Đốc Kinh Doanh Chi Nhánh Miền Trung…