Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 159 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được đào tạo theo chuẩn QUỐC TẾ được nhận hỗ trợ trong quá trình đào tạo.
 • Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương.
 • Lương 7 - 10 Tr VNĐ/tháng.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được đào tạo theo chuẩn QUỐC TẾ được nhận hỗ trợ trong quá trình đào tạo.
 • Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương.
 • Lương 7 - 10 Tr VNĐ/tháng.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được đào tạo theo chuẩn QUỐC TẾ được nhận hỗ trợ trong quá trình đào tạo.
 • Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương.
 • Tăng lương sau 6 tháng.
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Jaya Travel
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000 VNĐ một giờ
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN JAYA TRAVEL.
 • Công Ty Cổ Phần Jaya Travel có tên giao dịch JAYA TRAVEL CO., tên quốc tế Jaya Travel Joint Stock Company, đang hoạt động…
Công ty cổ phần AMORIS
Hải Dương
 • Hiểu biết về các phương thức thanh toán quốc tế, các phương thức vận tải quốc tế, điều kiện thương mại quốc tế, các văn bản pháp lý, ...
Công Ty Cổ phần Đầu tư HANPAD
Hà Nội
 • Được ký hợp đồng lâu dài với Công ty.
 • Được tham gia du lịch, các sự kiện của công ty.
 • Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sales quốc tế.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được đào tạo theo chuẩn QUỐC TẾ được nhận hỗ trợ trong quá trình đào tạo.
 • Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương.
 • Lương 7 - 10 Tr VNĐ/tháng.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được đào tạo theo chuẩn QUỐC TẾ được nhận hỗ trợ trong quá trình đào tạo.
 • Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương.
 • Lương 7 - 10 Tr VNĐ/tháng.
Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hải Phòng
 • Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hải Phòng tại Tổ 1, Phương Lung, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng, số điện thoại:
 • Thời gian làm việc từ 08h00 - 17h00;
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được đào tạo theo chuẩn QUỐC TẾ được nhận hỗ trợ trong quá trình đào tạo.
 • Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không giọng địa phương.
 • Lương 7 - 10 Tr VNĐ/tháng.