Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Quản Lý Nhà Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Đ...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP Quảng Cáo Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Nhà Hàng trong…

Nhân viên Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Đ...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty CP Quảng Cáo Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thiết kế, xây dựng duy trì sự hiện diện của các…

[HCM]_TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH ĐIỀU HÀNH

CỔ PHẦN THẾ GIỚI BẾP
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội trở thành cổ đông, đồng hành cùng Công ty;
 • Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân gia đình, hưởng lợi tức cổ đông, sử dụng xe riêng của Công ty, Du lịch nghỉ…

Trưởng Phòng Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Đ...
Thành phố Hồ Chí Minh
1.500.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP Quảng Cáo Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Kinh Doanh…

Nhân viên kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Đ...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP Quảng Cáo Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Công tác phí, phụ cấp tiền điện thoại thưởng hoàn…

Nhân Viên Kinh Doanh Hội Chợ, Triển Lãm

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Đ...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty CP Quảng Cáo Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kinh Doanh Hội Chợ,…
» Create your CV - It only takes a few seconds