Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ...
Ðà Nẵng
5.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty cổ phần Quản khai thác hầm đường bộ Hải Vân đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
  • Cố vấn, tư vấn cho ban giám đốc về pháp luật.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ...
Ðà Nẵng
1.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty cổ phần Quản khai thác hầm đường bộ Hải Vân đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
  • Kỹ sư chuyên ngành dân dụng công nghiệp.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ...
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • Công ty cổ phần Quản khai thác hầm đường bộ Hải Vân đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ...
Ðà Nẵng
15.000 - VNĐ20.000 VNĐ một giờ
  • Công ty cổ phần Quản khai thác hầm đường bộ Hải Vân đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
  • Lưu trữ, quản Hồ sơ mời thầu.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ...
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty cổ phần Quản khai thác hầm đường bộ Hải Vân đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
  • Kiểm tra các đặc tính.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds