Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phần Mềm Unesco jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
Hà Nội
  • 1.Tham gia vào các dự án phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Dịch vụ công,..
  • Các hoạt động văn hóa, du lịch của Công ty (HiPT được vinh danh…
Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
Hà Nội
  • Có kinh nghiệm phát triển phần mềm trên các công nghệ như .NET, Java, Python….
  • Hiểu và nắm rõ về quy trình quản lý dự án, quy trình phát triển phần mềm.
» Create your CV - It only takes a few seconds