Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Pacific Wood jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs

Nhân Viên IT Phần Mềm & Phần Cứng

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên IT Phần Mềm & Phần Cứng trong ngành CNTT -…

Kế Toán Công Nợ Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Công Nợ Thu trong ngành Kế toán / Kiểm toán được…

Nhân Viên Sales Admin (Trợ Lý Kinh Doanh)

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Sales Admin (Trợ Lý Kinh Doanh) trong ngành…

Nhân Viên Sales Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tổng hợp chấm công & tính Thưởng cho đội ngũ kinh doanh theo chính sách công công ty…

Quản Lý Sales Khu Vực (Area Sales Manager)

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 24 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Sales Khu Vực (Area Sales Manager)…

Nhân Viên Báo Giá

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Báo Giá trong ngành Xây dựng được tuyển dụng…

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự trong ngành Thư ký /…

Nhân Viên Dự Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Dự Toán trong ngành Xây dựng được tuyển dụng…

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng trong ngành Dịch vụ khách…

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng trong ngành Sản xuất /…

Trưởng Phòng Thu Mua (Purchasing Manager)

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Củ Chi
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hồ Chí Minh bởi Công ty Cổ Phần Pacific Wood .
 • Công ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • THÔNG TIN KHÁC Công Ty Cổ Phần Pacific Wood Lô A1-2 KCN Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An…

Nhân Viên Content Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Content Marketing trong ngành Quảng cáo /…

Chuyên Viên KPIs Và BSC

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên KPIs Và BSC trong ngành Nhân sự được tuyển…

Nhân Viên IT

CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC WOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Pacific Wood đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 13 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên IT trong ngành CNTT - Phần mềm,…