Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Savina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Office admin

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Quản Lý Ssg
Hà Nội
  • CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SSG.
  • Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý SSG (tên quốc tế:
  • Hậu cần cho các sự kiện của công ty;
  • Việc làm đã hết hạn.

Kỹ sư Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAVINA
Ðà Nẵng
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Công ty Cổ phần Năng Lượng Savina tuyển dụng Kỹ sư Điện.
  • Công ty Cổ phần Năng Lượng Savina đang cần tuyển nhân sự.
  • Chịu được áp lực công việc,.

Kỹ sư Cơ khí

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAVINA
Ðà Nẵng
Easily apply
  • Công ty Cổ phần Năng Lượng Savina đang cần tuyển nhân sự.
  • Công ty Cổ phần Năng Lượng Savina tuyển dụng Kỹ sư Cơ Khí.
  • Sẵn sàng đi công tác xa, dài ngày,.
» Create your CV - It only takes a few seconds