Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Nông Sản Phú Gia jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 126 jobs

[Phú Thọ] Telesale Viettel Chi Nhánh Phú Thọ

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

Nhân Viên Telesale Viettel - Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

[Nông Trang - Phú Thọ] Telesale Viettel Làm Tại Chi Nhánh Vi...

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

Nhân Viên Bán Hàng Cho Viettel [Thanh Hóa - Nghệ An - Phú Th...

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

[Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ] Nhân Viên Telesale Viettel - T...

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

[Thanh Hóa - Nghệ An - Phú Thọ] Nhân Viên Telesale Viettel

 • Sản phẩm và dịch vụ là những phần mềm, ứng dụng, dịch vụ giá trị gia tăng như:
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng:

[Thanh Hóa - Phú Thọ - Nghệ An] Telesale Viettel

 • Sản phẩm và dịch vụ là những phần mềm, ứng dụng, dịch vụ giá trị gia tăng như:
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng:

[Phường Nông Trang - Tỉnh Phú Thọ] Tuyển Nhân Viên Telesale...

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

[Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Viettel - Nông T...

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty:

[Nông Trang - Phú Thọ] Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại Vie...

 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm vàdịch vụcủa Viettel.
 • Được hưởng các chế độ đài thọ khác của công ty: