Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Mcms Quốc Tế jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Chuyên viên pr

Công Ty Cổ Phần Mcms Quốc Tế
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MCMS QUỐC TẾ.
 • Công ty được thành lập năm 2012.
 • Tổ chức sự kiện của công ty và khách hàng.
 • MCMS là công ty thiết kế sáng tạo trong các lĩnh vực…

Kế toán nội bộ/ hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Mcms Quốc Tế
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MCMS QUỐC TẾ.
 • Theo dõi chấm công, tính lương cho CBNV Công ty.
 • Công ty được thành lập năm 2012.
 • Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng.

Nhiết kế đồ họa

Công Ty Cổ Phần Mcms Quốc Tế
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MCMS QUỐC TẾ.
 • Công ty được thành lập năm 2012.
 • Thực hiện các công việc liên quan tới Thiết kế sáng tạo do công ty yêu cầu.
 • Việc làm đã hết hạn.
» Create your CV - It only takes a few seconds