Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Vimac jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs

Nhân Viên Phòng Nghiên Cứu Mỹ Phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Nhân Viên Phòng Nghiên Cứu Mỹ Phẩm.
 • Có kinh nghiệm nghiên cứu mỹ phẩm.
 • Công ty cung cấp bữa ăn trưa chất lượng cao.

Kiểm Nghiệm Viên Vi Sinh - Phòng QC (Kiểm Tra Chất Lượng)

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Công ty cung cấp bữa ăn trưa chất lượng cao.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên làm việc tại Công ty.

Kiểm Nghiệm Viên Hóa Lý - Phòng QC (Kiểm Tra Chất Lượng)

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Công ty cung cấp bữa ăn trưa chất lượng cao.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên làm việc tại Công ty.

Nhân Viên Thủ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Công ty cung cấp bữa ăn trưa chất lượng cao.
 • Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên làm việc tại Công ty.

Nhân Viên Phòng QA (Đảm Bảo Chất Lượng)

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy Dược phẩm, Mỹ phẩm, TP BVSK (tối thiểu 1 năm).
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Mua Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Bạn đang xem tin Việc làm Nhân Viên Mua Hàng trong ngành Vật tư / Mua hàng được…

Nhân Viên Phòng Cơ Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Công ty cung cấp bữa ăn trưa chất lượng cao.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy sản xuất Dược phẩm, Mỹ phẩm, TP BVSK (tối…

Trưởng Phòng QA (Đảm Bảo Chất Lượng)

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy Dược phẩm, Mỹ phẩm, TP BVSK (tối thiểu 2 năm).
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên IT

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Bạn đang xem tin Việc làm Nhân Viên IT trong ngành CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần…

Nhân Viên PR Marketing new

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Công ty cung cấp bữa ăn trưa chất lượng cao.
 • Quản lý về tất cả hoạt động truyền thông thương hiệu tại Công ty.

Trưởng Phòng R&D (Nghiên Cứu Phát Triển)

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Quản lý phân công công việc trong phòng.
 • Công ty cung cấp bữa ăn trưa chất lượng cao.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Công ty cung cấp bữa ăn trưa chất lượng cao.
 • Có kiến thức về lĩnh vực dược mỹ phẩm là lợi thế.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trưởng Phòng Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Bạn đang xem tin Việc làm Trưởng Phòng Kinh Doanh trong ngành Bán hàng, Tiếp thị,…

Nhân Viên Content Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Bạn đang xem tin Việc làm Nhân Viên Content Marketing trong ngành Quảng cáo /…

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VIMAC.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên ngành dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
 • Công ty cung cấp bữa ăn trưa chất lượng cao.

Get new jobs for this search by email