Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Pháp Lý (Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Chế Biến Và Phân Phối Nông Nghiệp THADI) trong ngành được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh…
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Tổng Hợp (Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Chế Biến Và Phân Phối Nông Nghiệp THADI) trong ngành được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi…
10.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Quản Trị (Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Chế Biến Và Phân Phối Nông Nghiệp THADI) trong ngành được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi…
Công Ty Cp Khoa Học Nông Nghiệp Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT (VAS) tổ chức như một công ty nông nghiệp vận hành và phát triển chuỗi cung ứng nông sản tươi, nông sản chế biến của…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Bình Phước
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty, đảm bảo tuân thủ pháp luật Campuchia và phù hợp với nhu cầu sản xuất – kinh doanh;
Công Ty Cp Khoa Học Nông Nghiệp Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT (VAS) tổ chức như một công ty nông nghiệp vận hành và phát triển chuỗi cung ứng nông sản tươi, nông sản chế biến của…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CP SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔNG NGHIỆP THADI đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Thư Ký Dự Án trong ngành…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔN...
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔNG NGHIỆP THADI đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANHCHẾ BIẾN NÔNG SẢN BẢ...
Hà Nội
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANHCHẾ BIẾN NÔNG SẢN BẢO MINH đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm CẦN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỜI VỤ LÀM CA TỐI trong…
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo M...
Hà Nội
 • O Từng làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh phân phối các sản phẩm:
 • O Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.
 • O Công ty tổ chức cho CBNV đi du lịch: